Zdaniem najważniejszych tureckich uczonych islamofobia na całym świecie stała się „przemysłem szerzenia strachu”.

Jak zauważył Mehmet Görmez, przewodniczący Generalnego Zarządu ds. Religijnych (Diyanet), „Islamofobia, mająca postać przemysłu, sieje strach, wykorzystując napięcia i konflikty, do których dochodzi w świecie islamu, w imię okrutnej propagandy wymierzonej w muzułmanów”. Stwierdził on również, że „list w imię dobrej woli” napisany przez uczonych muzułmańskich zostanie wkrótce rozesłany do głów państw i przywódców religijnych na całym świecie.

Przemawiając 27 stycznia w Ankarze do przedstawicieli mediów, po spotkaniu Stałej Grupy ds. Komunikacji „Pokój i umiarkowanie”, Görmez powiedział, że instytucja ta zajmuje się opracowaniem mapy drogowej i to właśnie ona postanowiła opublikować wspomniany wyżej list. „Jednym z omawianym tematów było przekazanie listu w imię dobrej woli i pokoju wszędzie tam, gdzie się znajdziemy. Zdecydowaliśmy się na zaprezentowanie tego przesłania napisanego przez uczonych islamu innym uczonym islamu, głowom instytucji religijnych, mędrcom, a także – w razie konieczności – mężom stanu”.

Odczytując fragment listu, Görmez podkreślił, że islamofobia „może zniweczyć przyszłość i zranić sumienia milczącej większości”. Zdradził też, że pierwszymi osobami, którym przesłano list, byli prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oraz premier Ahmet Davutoğlu. Celem tego dokumentu jest również „sprawienie, aby napięcia, do których dochodzi w świecie muzułmańskim, nie przybrały postaci trwałej rzeczywistości o charakterze etnicznym i rasistowskim”. Zdaniem Görmeza konflikty te – takie jak morderstwa, bombowe zamachy samobójcze, porwania, ataki na meczety, dewastowanie świętych miejsc i przymusowe przesiedlenia ludności – dotykają zarówno konkretne grupy ludzi w danym regionie, jak i wpływają na negatywną ogólną percepcję islamu. Jego zdaniem „[incydenty te] sprawiają, że muzułmanie muszą żyć w upokorzeniu”; dodał również, że w ten sposób dochodzi do społecznego wykluczania muzułmanów jako mniejszości żyjącej w innych krajach.

List oznajmia również powstanie 10-osobowej grupy, która ma zajmować się wdrażaniem w życie postanowień sformułowanych podczas wspomnianego spotkania. Görmez zacytował jeszcze raz list, który zaznacza, że wspólne przesłanie wszystkich świętych proroków był identyczne – dotyczyło powszechnego pokoju, sprzeciwiając się wszelkiemu uciskowi i morderstwom, napadom czy zbrojnym przewrotom i akcentując godność, życie oraz dziedzictwo wszystkich ludzi jako nienaruszalne wartości.

Źródło: www.hurriyetdailynews.com