Indyjska BJP, kierowana przez Narendrę Modi, oraz sojusznik tego ugrupowania – RSS, są krytykowane przez uczonych indyjskich oraz działaczy społecznych za tworzenie nowej historii Dalitów w oparciu o „nieuzasadnione twierdzenia” i „dziwaczne teorie”, które skutkują coraz większą polaryzacją międzywspólnotową w Indiach, umacniając jednocześnie hinduistyczną ideologię.

Krajowy Korpus Ochotników (hin. Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS) próbuje doprowadzić do napisania na nowo historii kasty Dalitów. Jest to część usiłowań tej skrajnie nacjonalistycznej organizacji mających na celu agresywne propagowanie hinduizmu w celach politycznych. W tym celu proponowana jest nowa narracja na temat początków najmniej uprzywilejowanej w Indiach grupy społecznej. Autorzy związani z RSS wydali właśnie trzy książki dotyczące tego zagadnienia, w których o doprowadzenie do wytworzenia się podziałów kastowych oskarżają obcych najeźdźców. Wcześniej ukazały się podobne prace rzecznika Indyjskiej Partii Ludowej (hin. Bharatiya Janata Party, BJP), Vijaya Sonkars Shastri.

„Hindustan Times” cytuje jednego z przywódców RSS, który w przedmowie do jednej z tych publikacji stwierdza „Depcząc hinduską swabhiman (godność) związaną z normami społecznymi Chanwarvanshiya (Chanwarvanshiya Kshatriyas), obcy najeźdźcy – arabscy i muzułmańscy przywódcy oraz pożeracze wołowiny – zmusili ich do wykonywania najbardziej upokarzających prac, takich jak zabijanie krów, odzieranie ich ze skóry i usuwanie padliny w odludne miejsca. W ten sposób doprowadzili oni do powstania kasty charma-karma (zajmujących się skórą), która była rodzajem kary nałożonej na dumnych, choć ujarzmionych hindusów”.

Jeden z uczonych z grupy Dalit, Dilip G. Diwakar, związany z Indyjskim Instytutem Studiów nad Dalitami, skrytykował tego rodzaju nieuzasadnione twierdzenia wykorzystywane w populistycznych celach. Jego zdaniem mamy tu do czynienia z „reakcyjnym postępowaniem ze strony RSS, prowadzącym do wzrostu antagonizmów pomiędzy społecznościami hindusów i muzułmanów. Nie chodzi w nim o określoną kastę, ale o całe społeczeństwo przeciwstawione innemu”.

RSS odgrywa kluczową rolę w sukcesach, które ma na swym koncie BJP w indyjskim parlamencie, przede wszystkim jeśli chodzi o forsowanie agresywnej propagandy hinduistycznej. Niedawno media informowały o brawurowej wypowiedzi przewodniczącego RSS, Mohana Bhagwata, wzywającego do zjednoczenia wszystkich hindusów i doprowadzenia do uznania Indii jako kraju związanego ściśle z narodem Hindusów.

Zapytany o to, czy działania te można uznać za próbę tworzenia na nowo historii, Diwakar stwierdził „Oczywiście. Tak długo, jak Dalici postrzegają samych siebie jako członków grupy odrębnej od klasy wyższej, trudno mówić o konsolidacji narodu. RSS stara się doprowadzić po pierwsze do zjednoczenia hindusów i po drugie do wzniecenia konfliktu pomiędzy niższymi kastami a wspólnotą muzułmańską, co pośrednio musi sprzyjać procesowi konsolidacji”.

Usiłowania hinduskich skrajnych nacjonalistów spotkały się również z potępieniem ze strony różnych instytucji i organizacji pozarządowych zrzeszających Dalitów.

Źródło: www.firstpost.com