Publikujemy dwa oświadczenia dotyczące ataku na redakcję „Charlie Hebdo”. Pierwsze z nich zostało wydane przez środowisko polskich muzułmanów reprezentowane przez Ligę Muzułmańską w RP, drugie przez muftiego Ukrainy Saida Ismagilova, które nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wojny w tym kraju.

Oświadczenie Ligi Muzułmańskiej w RP dotyczące ataku na redakcję czasopisma „Charlie Hebdo”

Z wielkim smutkiem i niepokojem przyjęliśmy wiadomość o ataku na paryską siedzibę czasopisma „Charlie Hebdo”. Jako instytucja reprezentująca środowisko muzułmanów w Polsce pragniemy przekazać najszczersze wyrazy współczucia rodzinom ofiar oraz wyrazić solidarność z narodem francuskim.

Chcemy podkreślić, że tego rodzaju postępowanie jest niezgodne z nauczaniem islamu, a sprawcy takich aktów powinni zostać osądzeni z najwyższą surowością litery prawa.

Choć nie zgadzamy się z treściami zamieszczanymi w „Charlie Hebdo”, które naruszały uczucia religijne wyznawców nie tylko islamu, ale również judaizmu i chrześcijaństwa, nie uznajemy przemocy jako metody rozwiązywania konfliktów i stanowczo potępiamy wszelkie akty terroru.

Pod Oświadczeniem podpisują się również:

  1. Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego.
  2. Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce.
  3. Muzułmańska Fundacja Pomocy.
  4. Centrum Islamu w Białymstoku.
  5. Centrum Kultury Islamu – Katowice.
  6. Centrum Islamu w Lublinie.
  7. Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Poznaniu.
  8. Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu.

Oświadczenie Ligi Muzułmańskiej w RP dotyczące ataku na redakcję czasopisma „Charlie Hebdo”

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie muftiego Saida Ismagilova ws. Charlie Hebdo

W imieniu muzułmanów Ukrainy składam kondolencje rodzinom wszystkich dziennikarzy czasopisma „Charlie Hebdo”, którzy zginęli dzisiaj w Paryżu. Bez względu na to, że w czasopiśmie publikowano karykatury Proroka Muhammada (PzN), co niewątpliwie obrażało uczucia religijne muzułmanów, takie problemy powinny być rozstrzygane w cywilizowany sposób w ramach prawodawstwa danego kraju. Bóg będzie ich sędzią. Islam nie pozwala czynić przemocy, mordować i postępować niezgodnie z prawem, i dlatego dzisiejsze przestępstwo było szokiem dla społeczności europejskich muzułmanów. Nie wiemy, czy przestępcy byli muzułmanami czy nie, czy jest to związane z karykaturami, czy z zewnętrzną polityką Francji, ale jest nam bardzo przykro, kiedy kolejny raz wini się islam i muzułmanów. Nawet, jeśli okaże się, że przestępcy postrzegają siebie jako muzułmanów, my – muzułmanie Europy – potępiamy takie czyny.

W świetle tych tragicznych wydarzeń, jako mufti kraju, mam prośbę, aby nie odpowiadać na wezwania tych, którzy nawołują do publikowania we wszystkich krajach karykatur Proroka Muhammada (PzN). Jest to szczególnie istotne dla Ukrainy, gdzie wzajemne zrozumienie oraz przyjaźń między muzułmanami i wszystkimi naszymi pozostałymi współobywatelami są bardzo ważne na tle wojny – zarówno tej informacyjnej, jak i zbrojnej – przeciw naszemu krajowi. Sądzę, że wezwanie Chodorkowskiego do publikowania karykatur naszego Proroka nie jest w żaden sposób przypadkowe.

Proszę wszystkich dziennikarzy, szczególnie tych, z którymi znam się osobiście, aby byli taktownymi, i z powodu przestępstw innych nie rozniecali negatywnych nastrojów wewnątrz kraju. Jestem gotów przyjechać do telewizji, wyjaśnić stanowisko islamu, odpowiedzieć na wasze pytania i złożyć kondolencje w imieniu muzułmanów Ukrainy.

Liczę bardzo na wasze zrozumienie.

Z wyrazami szacunku,

Mufti Said Ismagilov.