Amerykańska CAIR (Rada ds. Relacji Amerykańsko-Muzułmańskich) w połowie października bieżącego roku uruchomiła portal „Monitor Islamofobii” (Islamophobia Monitor). Zgodnie z deklaracjami organizacji, ma to być część jej działań na rzecz praw obywatelskich dla muzułmanów. Celem tej inicjatywy jest edukowanie społeczeństwa oraz motywowanie go do pozytywnych działań przeciwko wszelkich przejawom „bigoterii”, szczególnie tej antymuzułmańskiej.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją – i efektem niezmiernego powodzenia – słynnego raportu „Legislating Fear” („Prawodawstwo lęku”) opublikowanego przez CAIR w 2013 roku. Osobą odpowiedzialną za projekt jest Corey Saylor. Podczas konferencji inaugurującej powstanie portalu stwierdził on między innymi: „CAIR uważa, że islamofobia w Stanach Zjednoczonych jest najnowszą manifestacją przesądów, które zatruwają nasze społeczeństwo od najwcześniejszych czasów. Starodawna nienawiść znalazła sobie obecnie dla siebie nowy obiekt. Muzułmanie, tacy jak Malcolm X, stanowili część historycznych przemian, których celem było zwalczanie tego rodzaju przesądów. Po 11 września stali się nagle największymi wrogami dla kapłanów nienawiści. Jesteśmy pewni, że pewnego dnia znajdą sobie oni kolejną grupę do prześladowania”.

„Monitor Islamofobii” ma za zadanie dokumentować przypadki aktów nienawiści wymierzonej w islam i jego wyznawców. W jego ramach prowadzona będzie również staranna analiza funkcjonowania „sieci islamofobicznej” – zorganizowanej, sprawnie funkcjonującej dzięki ogromnym środkom finansowym, które są na ten cel pozyskiwane, „maszynerii nienawiści”, zidentyfikowanej po raz pierwszy w raporcie z 2013 roku. Strona oferuje między innymi profile organizacji i jednostek islamofobicznych (oprócz nich jej główne sekcje stanowią „Narzędzia do walki ze stereotypami” [„Anti Prejudice Tools”] oraz „Galeria nieuprzedzonych” [„Profiles in Inclusiveness”], czyli doniesienia na temat pozytywnych wyników walki z islamofobią oraz działalności osób i organizacji nastawionych na budowę „społeczeństwa inkluzywnego”).

Strona projektu: www.islamophobia.org

Źródło: www.cair.com