Francuski Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję ośrodka wychowawczego dotyczącą zwolnienia muzułmanki za noszenie hidżabu.

Muzułmanka Fatima Afif została zwolniona z ośrodka opiekuńczego dla dzieci w 2008 roku. Przyczyną zwolnienia było zakładanie hidżabu do pracy, co zostało zinterpretowane jako rzekome naruszenie prawa o symbolach religijnych.

Sprawa była ciężka i ciągnęła się przez sześć lat, podczas których przed sądem ścierały się francuskie interpretacje prawne dotyczące sekularyzmu z prawem jednostki gwarantującym szeroko rozumianą wolność osobistą.

Źródło: www.english.rfi.fr