W Paryżu odbyła się demonstracja przeciw zaostrzającej się polityce rządu francuskiego, uderzającej w muzułmanki noszące hidżab. Spór dotyczy ustawy – opresyjnej wobec muzułmanek i wprowadzanej sukcesywnie od roku 2012 r. decyzją ówczesnego ministra edukacji – która w imię obrony świeckości państwa ma na celu całkowite zakazanie muzułmankom noszącym hidżab towarzyszenie swym dzieciom podczas szkolnych wycieczek. Polityka ta została utrzymana przez obecny rząd.

W kampanię przeciw opresyjnej, islamofobicznej polityce zaangażowały się muzułmanki,  które spotkały się z przedstawicielami obecnej minister edukacji Benoit Hamon, aby omówić problemy wynikające ze wspomnianej polityki.

Wspierający kampanie i protestujący przed ministerstwem oświadczyli, iż „Kraj praw człowieka stał się krajem odrzucania obcokrajowców, ‘innych’ oraz tych wszystkich, którzy nie wpisują się do obowiązujących standardów (białego, męskiego, chrześcijanina, bogacza). Protestujący domagali się również uchylenia tego „seksistowskiego i islamofobicznego” prawa.

Źródło: www.islamophobiawatch.co.uk