Nieznani sprawcy 17 marca br. splądrowali meczet w mieście Lazio: spalili Qur’an, ukradli pieniądze, zniszczyli obrazy i publikacje o tematyce muzułmańskiej.

Głos w sprawie zabrały już lokale władze, wyrażając swój sprzeciw i ostro potępiając akt wandalizmu na terenie meczetu. Również przedstawiciele lokalnych środowisk muzułmańskich opowiedzieli się solidarnie przeciw naruszeniom praw wszystkich społeczności na terytorium prowincji Rieti.

Źródło: www.islamophobiawatch.co.uk